Fyrtårne – pejlemærker og udsigtsposter

Når vi bevæger os ved havet, kan vi ikke undgå at se et fyrtårn med jævne mellemrum. Mange af os har været oppe i et fyrtårn og været begejstret for udsigten. Når vi på en af de mange Maritime Vandringer går langs havet eller på øerne, er det derfor godt at vide lidt om fyrene og deres betydning.

Et fyr er et pejlemærke og navigationshjælpemiddel på havet, som giver information via lys, lyd eller radiosignaler. 

De mest kendte fyr er lysfyr, som benyttes af søfarten til at navigere efter, især i mørke. Selvom tiden har reduceret fyrenes betydning, var der på tærsklen til det 21. århundrede 192 fyr i brug i Danmark.

Et fyr har tre funktioner:

  • at give den søfarende oplysning om, hvor skibet befinder sig
  • at vejlede et skib gennem et vanskeligt sejlbart område
  • at advare imod ikke umiddelbart synlige farer, fx lavvandede områder eller undersøiske skær

For et skib, der nærmer sig land, er det vigtigt hurtigt at kunne skaffe sig en stedsbestemmelse og derefter med sikkerhed sejle den korteste og sikreste vej til bestemmelsesstedet.

Fyr i mange størrelser og former

Lysfyr til farvandsafmærkning findes i mange størrelser og former, og de inddeles i kategorier afhængig af deres nærmere formål – eksempelvis:

  • Anduvningfyr er store fyr, som giver de søfarende mulighed for at fastslå deres position i forhold til et kendt punkt på land. De er placeret, så de kan vejlede ved indsejling fra åbent hav
  • Ledefyr og vinkelfyr har til formål at markere løb, render og andre vanskelige besejlingsforhold
  • Havnefyr er mindre fyr som markerer havneindsejlinger

Fyr skal være nær kysten

Når et fyr skulle anlægges, bestemtes den afstand, fyret skulle kunne ses i, og dets højde blev gjort så stor, at synsvidden ikke blev mindre end denne afstand. Fyr blev anbragt på selve kysten så nær vandet som muligt, og på skær og grunde, hvor forholdene tillod at opføre en underbygning.

Man kan skelne mellem tre slags beliggenhed:

  • Den del af kyststrækningen, der støder op til de store have, er belyst med de kraftigste fyr (anduvningsfyr).
  • I mere lukkede farvande med skær og grunde kræves flere fyr i indbyrdes kortere afstand – typisk de mindre kraftige vinkelfyr.
  • Endelig anbringes småfyr til besejling af havne på en mole ved disse (havnefyr).

Hanstholm Fyr på Jyllands vestkyst er anduvningsfyr for de fleste skibe, der fra Nordsøen søger ind i Skagerrak. Det har en højde af 65,3 m over havets overflade, hvilket giver en synsvidde af 21,5 sømil (29,8 km). Fyret kan ses selv under dårlige atmosfæriske forhold.

fyrtaarne.dk kan du læse meget mere om de danske fyrtårne og om hvert enkelt fyrtårn.

Skriv en kommentar

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.

Meget enig med #naturpakken og en #naturpakkekalender som går fint i tråd med #knudepunkter

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com